Cenník

CENNÍK

realitných služieb spoločnosti

Reality Východ s.r.o.

OD NAŠICH KLIENTOV NEVYŽADUJEME ŽIADNE PLATBY !!

Našu províziu platí spravidla kupujúci, ak nie je dohodnuté inak.

Ceny nehnuteľností v našej ponuke sú uvedené s províziou realitnej kancelárie.


Provízia za sprostredkovane predaja nehnuteľnosti (pripočítava sa k Vašej cene za nehnuteľnosť):

 CENA NEHNUTEĽNOSTI:  VÝŠKA PROVÍZIE:
 do 49.999 EUR  5%  z kúpnej ceny (minimálne 1.500 EUR)
   6% ak je vzdialenosť viac ako 20 km od Košíc
 od 50.000 do 299.999 EUR  4%  z kúpnej ceny
   4,5% ak je vzdialenosť viac ako 20 km od Košíc
 od 300.000 EUR  3% z kúpnej ceny


Cena našej provízie zahŕňa:

 • obhliadky nehnuteľnosti (bez obmedzenia počtu)
 • nafotenie nehnuteľnosti a úprava fotografií pre použitie v elektronickej komunikácii a inzercii
 • inzercia na našej webovej stránke
 • inzercia na slovenských renomovaných platených realitných portáloch
 • vypracovanie Rezervačnej zmluvy, Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, Kúpnej zmluvy, Nájomnej zmluvy (v prípade prenájmu) a notárske poplatky za overenie podpisov
 • návrh na vklad na príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor
 • správny poplatok na Okresný úrad, katastrálny odbor (obvykle 66 €)
 • poradenstvo a sprostredkovanie hypotekárneho úveru, bezúčelového úveru a poistenia nehnuteľnosti
 • výpis listu vlastníctva /nie na právne účely aj na počkanie/


Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti:

Výška provízie je vo výške nájomného za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti (bez cien energií). Hradí  ten, kto o poskytnutie služby požiadal (prenajímateľ nehnuteľnosti). Minimálna výška provízie za sprostredkovanie nájmu je 200 EUR.


Obhliadky nehnuteľností vzdialených od Košíc (ak v cenníku vyššie nie je uvedené inak):

 • do 30 km / 15€
 • do 60 km / 20€
 • do 90 km / 30€

AK je vzdialenosť ponúkanej nehnuteľnosti do 20 km od Košíc, záujemca ktorý prejaví záujem o naše služby, neplatí žiadne poplatky a náklady spojené s cestovným, nafotením nehnuteľnosti a pod.

Cenník posudku na trhovú (odhadnú) cenu nehnuteľnosti (pre notárov, súdy, občanov a pod.):

 • určenie trhovej ceny nehnuteľnosti na základe žiadosti zadávateľa bez fyzickej obhliadky   20 €
 • určenie trhovej ceny nehnuteľnosti na základe žiadosti a fyzickej obhliadky nehnuteľnosti  40


Zabezpečenie listín v prípade, ak klient nedisponuje listinami potrebnými na právne úkony a ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť tieto listiny:

Ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť dokument (napr. výpis z listu vlastníctva, katastrálnu mapu, kópiu kolaudačného rozhodnutia, potvrdenie správcu bytového domu a pod.), je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré pozostávajú z:

 1. úradného (správneho) poplatku (napr. 8 € za LV) a
 2. paušálnej sumy 15 € ako náhradu za strávený čas a
 3. náhrady za pohonné hmoty vo výške 0,80 € / km, ak vzdialenosť medzi Realitnou kanceláriou Reality Východ a úradom/inštitúciou, ktorý dokument vydáva, je viac ako 20 km. Toto neplatí v prípade, ak tieto listiny je možné vyžiadať písomne, alebo prostredníctvom Slovenskej pošty. V takomto prípade hradí klient len poštovné.

  V prípade pochybností o určení vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená prostredníctvom stránky : www.google.com/maps -“získať trasu“.


Odmena pre realitné kancelárie

Pri nehnuteľnostiach, ktoré naša realitná kancelária ponúka, sa delíme o províziu s inou realitnou kanceláriou, ak nájde kupujúceho danej nehnuteľnosti, v pomere 60/40 (60% pre našu kanceláriu).


Hľadanie nehnuteľnosti – pre záujemcu (kupujúceho)

Vieme Vám podľa Vami zadaných požiadaviek vyhľadať vhodnú nehnuteľnosť určenú na predaj. Odmena za aktívne vyhľadávanie nehnuteľností činí 250€ mesačne a zahŕňa aktívne vyhľadávanie nehnuteľností podľa zadaných požiadaviek a v prípade záujmu aj 5 osobných obhliadok vyhľadaných nehnuteľností. Ponúkame aj možnosť paušálnej odmeny vo výške 1.000€ pričom táto odmena zahŕňa aktívne vyhľadávanie nehnuteľností po dobu 6 mesiacov v neobmedzenom množstve a v prípade záujmu aj 10 osobných obhliadok vyhľadaných nehnuteľností. Samozrejmosťou je inzerovanie dopytu klienta na našej webovej stránke a na ďalších platených realitných portáloch (napr.: nehnuteľnosti.sk, topreality.sk a pod.).


Odmena za tip – doporučenie nehnuteľnosti na predaj, alebo prenájom

Ak máte tip na predaj, alebo prenájom nehnuteľnosti Vášho známeho, suseda, či priateľa, zavolajte nám. Ak s nami uzavrie zmluvu o predaji alebo prenájme svojej nehnuteľnosti, odmeníme Vás vo výške 10% z našej provízie, po úspešnom predaji alebo prenájme danej nehnuteľnosti (až do výšky 500€).